دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان


معرفی

img/daneshnameh_up/7/70/aswerEEEEEE.GIF

آغاز فعالیت: 1356

رشته ها و گرایشها: پتروشیمی، صنایع پلیمر ، مهندسی شیمی.

مقاطع تحصیلی: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری.

امکانات آزمایشگاهی: آزمایشگاههای آنالیز دستگاهی- انتقال حرارت- خواص مکانیکی پلیمرها- عملیات واحد- کنترل فرآیندها- مکانیک سیالات- نفت- شیمی پلیمر- خوردگی.
سطوح تحصیلی

رشته ها و گرایشها: پتروشیمی، صنایع پلیمر، مهندسی شیمی.

مقاطع تحصیلی: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری.
امکانات آزمایشگاهی

img/daneshnameh_up/c/c4/fdhhhhhhhhhh.GIF
دانشکده شیمی دارای آزمایشگاه هایی به شرح زیر می باشد :
 • آزمایشگاه های آموزشی تحقیقاتی پلیمر
 • شیمی آلی
 • شیمی معدنی
 • شیمی تجزیه
 • شیمی فیزیک نظری
 • شیمی فیزیک تجربی
 • شیمی دستگاهی
 • شیمی تجزیه دستگاهی
 • شیمی عمومی
 • جداسازی
 • شیمی فیزیک مهندسی


امکانات آموزشی و پژوهشی

این دانشکده مفتخر است که ارتباطات رو به رشدی با صنایع استان اصفهان و نیز سایر نقاط کشور برقرار نموده است و این امر منجر به انجام پروژه های صنعتی با مشارکت و همکاری صنایع مذکور شده است که به دلیل وجود تخصصهای متنوع در میان اعضای هیئت علمی دانشکده و وجود تعداد قابل ملاحظه ای از صنایع شیمیایی بزرگ کشور در منطقه اصفهان دورنمای روشنی برای توسعه فعالیتهای پژوهشی مخصوصاً پژوهشهای کاربردی قابل رؤیت است و امید می رود که با افزایش عمومی بودجه های تحقیقاتی در کشور و روی اوردن اولیاء و مدیران صنایع به تحقیقات صنعتی، ارتقای کمی و کیفی چشمگیری در فعالیت های پژوهشی دانشکده صورت گیرد.

تعداد بازدید ها: 19001