دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه امیر کبیر

معرفی


img/daneshnameh_up/d/d5/yyyuyuy,kl.GIF


این دانشکده به عنوان یکی از قدیمی ترین دانشکده های پلی تکنیک در سال 1337 تاسیس شد . در حال حاضر این دانشکده با 420 دانشجو در حال انجام وظیفه می باشد .
حدود 30 نفر از اساتید برجسته شیمی کار تدریس دانشجویان را به عهده دارند . فارغ التحصیلان این دانشکده در صنایع مختلف شیمیایی ، نفت ، گاز ، پتروشیمی ، مواد غذایی و موارد وابسته به آن مانند بهینه سازی شرایط عملیاتی فرایند ها ، انتقال فرایندها ، انتقال تکنولوژی ، خرید تکنولوژی ، ترسیم و توسعه فرایندها قادر به انجام کار می باشند.

سطوح تحصیلی

 • مهندسی شیمی
 • پتروشیمی
 • صنایع غذایی در مقطع کارشناسی و گرایشهای مهندسی شیمی پیشرفته
 • مهندسی صنایع غذایی
 • مهندسی بیو تکنولوژی و مهندسی مخزن هیدروکربوری در مقطع کارشناسی ارشد و جداسازی
 • پدیده های انتقال
 • ترمودینامیک
 • سنتیک
 • طرح راکتور
 • انرژی
 • محیط زیست و صنایع غذایی در مقطع دکترا در آن تدریس می شود
امکانات آزمایشگاهی

اسامی آزمایشگاه های دانشکده شیمی به شرح زیر می باشد :

1- گروه شیمی آلی :
آزمایشگاه های آموزشی :

 • شیمی آلی 1 و 2 مبانی شیمی آلی
 • شیمی پلیمر سنتز ترکیبات آلی
 • کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی جداسازی و شناسایی مواد آلی

آزمایشگاه های پژوهشی :
 • فتوشیمی شیمی پلیمر
 • سنتز مواد آلی شیمی آلی فلزی
 • کربوهیدرات ها و پلیمرهای طبیعی

2- گروه شیمی تجزیه :
آزمایشگاه های آموزشی :

 • شیمی تجزیه 1 و 2 شیمی تجزیه محیط زیست
 • شیمی تجزیه نمونه های حقیقی آنالیز دستگاهی ( روشهای جداسازی ) آنالیز دستگاهی ( روش های نوری ) شیمی عمومی 2
الکتروشیمی تجزیه پیشرفته

آزمایشگاه های پژوهشی :
 • اسپکتروسکوپی تجزیه الکتروشیمی تجزیه ای
 • تجزیه در حلال های نا آبی کروماتوگرافی

3- گروه شیمی فیزیک :
آزمایشگاه های آموزشی :

 • شیمی فیزیک 1 و 2 عمومی شیمی فیزیک
 • آزمایشگاه های پژوهشی :
 • اسپکتروسکوپی الکتروشیمی
 • ترمودینامیک شیمیایی شیمی فیزیک پلیمر
 • شیمی سنتیک شیمیایی کالریمتری

4- گروه شیمی معدنی :
آزمایشگاه های آموزشی :
 • شیمی عمومی شیمی معدنی 1 و 2
 • شیمی فیزیک معدنی بلورشناسی
 • سنتز و شناسایی مواد معدنی سنتز ترکیبات معدنی


امکانات آموزشی و پژوهشی

img/daneshnameh_up/2/2e/fdfdk.gif

کتابخانه دانشکده مهندسی شیمی :

این کتابخانه در سال 1356 به منظور دسترسی و بهره مندی دانشجویان و استادان راه اندازی شد زیر بنای این کتابخانه بالغ بر 340 متر مربع است و دارای 7700 جلد کتاب فارسی و لاتین ، 27 عنوان مجله لاتین ، 15 عنوان مجله فارسی و 950 پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری است .

تعداد بازدید ها: 28113