دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد


معرفی

img/daneshnameh_up/b/be/DSCF0919ppppppppuiu.GIF

دانشکده علوم پایه در سال 1340 تاسیس شد . پذیرش دانشجو در رشته ریاضی _ فیزیک . از سال 1341 آغاز گردید . در سال 1344 رشته ریاضی _ فیزیک منحل و رشته های ریاضی ، فیزیک و شیمی با پذیرش 50 دانشجو در هر گروه جایگزین آن شد .رشته های زمین شناسی و زیست شناسی در سال 1346 تاسیس گردیدند . رشته آمار که قبلا با ریاضی مشترک بود، در سال 1367 به طور مستقل دانشجو پذیرفت . رشته کامپیوتر در سال 1368 از گروه ریاضی جدا شد و به صورت رشته ای مستقل به دانشکده مهندسی منتقل گردید. طرح تاسیس دانشکده علوم ریاضی در سال 1375 به تصویب رسید و این دانشکده به طور مستقل در سال 1376 شروع به فعالیت نمود .

دانشکده علوم در حال حاضر دارای چهار گروه آموزشی:سطوح تحصیلی

1- زمین شناسی : در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : رشته زمین شناسی
مقطع کارشناسی ارشد : رشته زمین شناسی با گرایش های چینه سازی و فسیل شناسی ، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ، زمین شناسی اقتصادی و زمین شناسی مهندسی

2- زیست شناسی : در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : رشته زیست شناسی
مقطع کارشناسی ارشد : دو رشته علوم جانوری و علوم گیاهی و در مجموع با چهار گرایش:فیزیولوژی جانوری،بیوسیستماتیک جانوری،فیزیولوژی گیاهی،سیستماتیک و اکولوژی گیاهی 1- شیمی:در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی
مقطع کارشناسی ارشد :گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی
مقطع دکتری : گرایش های شیمی معدنی ، شیمی فیزیک،شیمی آلی،شیمی تجزیه 1- فیزیک:درمقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :
مقطع کارشناسی : رشته فیزیک
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری : گرایش های نجوم و اخترفیزیک ، فیزیک هسته‌ای ، ذرات بنیادی ،حالت جامد
امکانات آزمایشگاهی

گروه زمین شناسی

1- زمین شناسی اقتصادی
2-زمین شناسی فیزیکی
3- سنگ شناسی
4- ژئوشیمی _ هیدروژئوشیمی
5- رسوب شناسی
6- آماده سازی فسیل
7- سنگ شناسی پیشرفته
8- زمین شناسی ساختمانی – فئوژئولورژی
9- دیرینه شناسی
10- کانی شناسی
11- مینرالوژی
12- نقشه برداری
13- فلورسانس اشعه ایکس
14- جذب اتمی
15- کاتدولومینسانس
16- مینرالوگرافی
17- زمین شناسی مهندسی و مکانیک خاک
18- کارگاه تهیه مقاطع نازک

گروه زیست شناسی

1- جانورشناسی (جانورشناسی حشره شناسی _ انگل شناسی )
2- فیزیولوژی جانوری
3- بافت شناسی و جنین شناسی و سیتولوژی هیستوتکنیک
4- سیستماتیک گیاهی(گلدار)وگیاهان دارویی
5- سیستماتیک گیاهی (بی گل) و جلبک شناسی
6- فیزیولوژی گیاهی
7- قارچ شناسی ، بیماری های گیاهی ، تشریح و مورفولوژی گیاهی
8- اکولوژی ( عمومی ، جانوری و گیاهی )
9- میکروبیولوژی
10- آزمایشگاه تحقیقاتی سیستماتیک و اکولوژی گیاهی
11- آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی جانوری
12- آزمایشگاه تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری
13- موزه جانور شناسی
14- جانور شناسی
15- فیزیولوژی جانوری
16- ژنتیک
17- آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی

گروه شیمی

1- شیمی عمومی
2- شیمی آلی
3- شیمی تجزیه
4- شیمی تجزیه دستگاهی
5- شیمی معدنی
6- شیمی فیزیک
7- بیوشیمی
8- تحقیقات شیمی آلی
9- تحقیقات شیمی – فیزیک
10- تحقیقات شیمی تجزیه
11- تحقیقات شیمی معدنی
12- اسپکترومتری جرمی
13- شیمی پلیمر_
14- آزمایشگاه NMR 15- تحقیقات سونوشیمی

گروه فیزیک

1- الکترونیک 1 و 2
2- اپتیک
3- فیزیک جدید
4- خواص سرامیکی مواد
5- فیزیک هسته ای 1 و 2
6- فیزیک عمومی 1 و2 و 3
7- آزمایشگاه میکروالکترونیک
8- آزمایشگاه تحقیقاتی (اولتراسون)
9- آزمایشگاه حالت جامد
10- رصدخانه
11- آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامدامکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه :
آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :

لاتین فارسی
40396 20198 کتاب ( جلد )
357 --- مجله ( عنوان )

  • رصدخانه
  • ایستگاههای لرزه نگاری (در سطح خراسان)
  • موزه جانورشناسی
  • دستگاه های پیشرفته تجزیه مواد معدنی از جمله : دستگاه فلورسانس اشعه ایکس ، دستگاه دیفراکسیون اشعه ایکس ، اسپکترومتر جرم ، جذب اتمی ، FTIR ، Raman ، IR ، NMR 60,100

تعداد بازدید ها: 35737