دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد


معرفی

img/daneshnameh_up/a/a8/DSCF1037jiuytr.GIF

این دانشکده در مهرماه سال 1354 با رشته های برق و مکانیک فعالیت خود را آغاز نمود ولی به دلیل عدم تامین کادر آموزشی ، رشته مهندسی برق تعطیل شده و دانشجویان این رشته به سایر دانشگاه ها منتقل شدند. در سال 58 با تامین کادر علمی متخصص ، فعالیت رشته مهندسی برق نیز آغاز گردید.در سال 1359 این دانشکده با دانشگاه کار و پیشه ادغام شد. پیش از این دانشکده مهندسی دانشگاه کار و پیشه،در سه رشته الکترونیک الکتروتکنیک ،راه و ساختمان فعالیت داشت.در سال 1368گروه رایانه نیز ازدانشکده علوم به این دانشکده منتقل شد.
سطوح تحصیلی

1- برق :
این گروه در مقاطع کارشناسی ( قدرت ، الکترونیک ، سیستم های کنترل و ابزارهای دقیق ) ، کارشناسی ارشد (قدرت ، الکترونیک ، مخابرات ، کنترل ) و دکتری ( برق ) دانشجو می پذیرد.

2- شیمی :
این گروه در مقاطع کارشناسی (شیمی با گرایش صنایع گاز) و کارشناسی ارشد (صنایع غذایی) دانشجو می پذیرد.

3- عمران :
این گروه در مقاطع : کارشناسی ( رشته عمران ) و کارشناسی ارشد ( گرایش های سازه ، آب ، سازه های هیدرولیکی ، خاک و پی ) و دکتری دانشجو می پذیرد.

4- رایانه :
این گروه در مقاطع کارشناسی ( رشته های مهندسی نرم افزار و مهندسی سخت افزار ) و کارشناسی ارشد (مهندسی نرم افزار )دانشجو می پذیرد.

5- متالوژی و مواد :
این گروه در مقطع کارشناسی ( رشته متالوژی و مواد ) دانشجو می پذیرد.

6- مکانیک :
این گروه در مقاطع کارشناسی ( طراحی جامدات ، حرارت و سیالات ) و کارشناسی ارشد ( تبدیل انرژی ، طراحی کاربردی ) و دکتری ( مکانیک ) دانشجو می پذیرد.امکانات آزمایشگاهی

این دانشکده دارای چندین آزمایشگاه و کارگاه مجهز برای استفاده دانشجویان می باشد که برخی از آنها عبارتند از:
مقاومت مصالح ، علم مواد ، مکانیک سیالات،ارتعاشات،دینامیک ماشین ، ترمودینامیک ، انتقال حرارت ، ماشین افزار ، جوشکاری ، اتومکانیک ، بتن ، مکانیک خاک ، هیدرولیک ، سازه ، قیر و آسفالت ، مصالح ساختمانی ، فشار قوی ، ماشین ، اجزای رایانه ، الکترونیک و.....امکانات آموزشی و پژوهشی

کتابخانه :
آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :

لاتین فارسی
26670 13330 کتاب ( جلد )
390 100 مجله ( عنوان )

  • نشریه مهندسی که از سال 1365 منتشر می شود.

تعداد بازدید ها: 23736