دانشکده علوم زمین شهید بهشتی
معرفی

این دانشکده در 14 سال گذشته به سرعت پیشرفت کرد و هم اکنون رشته های پس از فارغ التحصیلی (تکمیلی مقاطع بالاتر) مختلفی در زمینه های مختلف علوم زمینه وجود دارد .
دانشکده در سال 1975 ، تاسیس شد و با رشته های تدریس در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد آغاز به کار کرد .
دانشکده طی 14 سال گذشته به سرعت رشد یافت و هم اکنون رشته های مختلفی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا وجود دارد .
در سال 1977 رشته زمین شناسی و کان شناسی پایه گذاری شد . سپس در سال 1978 متوقف شد .
تحصیلات پس از فارغ التحصیلی (تکمیلی) در سال 1987 ، پنج رشته سنگ شناسی ، خاک شناسی و زیست شناسی کهن (دوران قدیم) ، علوم زمین ساختی ( ساختمان شناسی) ، رسوب شناسی ، سنگ شناسی رسوبی و زمین شناسی اقتصادی راه اندازی شدند.
از سال 1996 رشته دیگر آبشناسی (گرایش رشته زمین شناسی) به دوره های تحصیلی اضافه شده است .
رشته های دکترا در سال 1993 افتتاح شدند و شامل رشته های چینه شناسی و زیست شناسی دوران کهن ، علوم زمین ساختی (ساختمان شناسی) ، زمین شناسی اقتصادی و سنگ شناسی می باشند .
رشته جغرافیا در سال 1976 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دانشکده علوم زمین منتقل شد . تا سال 1985 رشته های تدریس در مطالعات محیطی و ژئومورفالوژی (علمی که درباره برجستگی های سطح زمین و علل پیدایش آنها بحث می کند) وجود داشتند اما این رشته تحصیلی اکنون پیشرفت یافته است تا رشته های مختلفی را در زمینه طراحی شهری و روستایی و هواشناسی در برگیرد.

سطوح تحصیلی

این دانشکده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و رشته های زیر دانشجو می پذیرد : کارشناسی:علوم زمین (جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی و زمین شناسی) کارشناسی ارشد: دانشکده علوم زمین (جغرافیای انسانی، جغرافیای طبیعی، جغرافیا برنامه ریزی روستایی، جغرافیا برنامه ریزی شهری، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی_ پترولوژی، زمین شناسی، زمین شناسی_آب شناسی، زمین شناسی_ تکتو نیک، زمین شناسی_ رسوب شناسی و...، زمین شناسی_ چینه و فسیل شناسی_ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا) دکتری: دانشکده علوم زمین (جغرافیای انسانی، جغرافیای برنامه ریزی روستایی، جغرافیا برنامه ریزی شهری، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی چینه و فسیل شناسی، جغرافیای طبیعی، زمین شناسی_ پترولوژی، زمین شناسی_ تکتونیک، زمین شناسی_ رسوب و سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی_ آبشناسی)

امکانات آزمایشگاهی

آزمایشگاه اشعه X : تجزیه کمی و کیفی از طریق دو شیوه تراکم زدایی با اشعه X و اشعه X فلورسنت .( XRD) و (XRF)
آزمایشگاه زیست شناسی (دوران کهن) : مطالعه فسیلهای جانوری و رسوبی
آزمایشگاه رسوب شناسی و مکانیکهای (فرسایش) خاک
آزمایشگاه زمین شناسی : مطالعه اجسام معدنی
آزمایشگاه تصویر برداری زمین شناسی : تهیه تصاویر هوایی و زمین شناسی برطبق نقشه
آزمایشگاه ساختمان شناسی : نقشه کشی تجربی و ساختمان شناسی و قالب سازی (نمونه برداری)
آزمایشگاه میکروسکوپی : مطالعه سنگهای میکروسکوپی و نمونه های فسیلی
آزمایشگاه پرورش فسیل (Nannofossil) : خیساندن و تهیه نانو پلانکتونهای آهکی
آزمایشگاه ژئو شیمی : تجزیه کمی و کیفی از طریق باران شیمیایی جاذب اتمی و نورسنجی
آزمایشگاه فسیل شناسی و خاک شناسی : مطالعات سنگ و خاک شناسی ، خاک شناسی فضا و خاک شناسی سنگی (چینه شناسی سنگ) و قدمت خاک در سنگ یافت شده و نمونه های فسیل آزمایشگاه و تصویر برداری و نقشه برداری ، تفسیر عکسهای هوایی و عکسهای ماهواره ای
آزمایشگاه نقشه کشی : آماده سازی و تفسیر نقشه های موضعی
آزمایشگاه کروماتوگرافی گاز، مایع و دریافت از راه دور

انواع کارگاهها

کارگاه مطالعات ناحیه ای ، پروژه های شهرسازی و روستائی
کارگاه تراشکاری و سنگ شکنی
کارگاه برش قطعات نازک پرداخت کاری (معرق کاری)

امکانات آموزشی و پژوهشی

دانشکده امکانات مختلفی را دارا می باشد : کتابخانه ، 14 آزمایشگاه مجهز و 3 کارگاه
جلسات متعدد دوره ای که بر حسب نوع رشته هر 6 ماه یکبار برگزار می شوند به مدت 1 تا 10 روز طول می کشد .

کتابخانه

این کتابخانه دارای 11300 جلد کتاب است که 6100 جلد آن به فارسی و 5200 جلد به زبانهای دیگر هستند . این تعداد علاوه بر 20 نشریه فارسی و 30 نشریه به زبانهای دیگر مرتبا در حال افزایش هستند .

مجله دانشگاه

مجله دانشگاه علوم زمین ، نشریه تحقیقی علمی دانشکده است .

تعداد بازدید ها: 7480