دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز


معرفی

img/daneshnameh_up/2/2d/DDDDDddd.GIF

دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 27 – 1326 در دو رشته تحصیلی تاریخ و جغرافیا ، و زبان و ادبیات فارسی فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 136دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دو دانشکده (ادبیات فارسی و زبان های خارجی) و (علوم انسانی و اجتماعی) تفکیک گردید.
این دانشکده هم اکنون در رشته های تاریخ ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، جغرافیای طبیعی ، علوم اجتماعی با گرایش پژوهشگری ، اقتصاد نظری و حقوق ، به فعالیت آموزشی خود در دوره های کارشناسی ادامه می دهد. علاوه بر دوره های فوق الذکردررشته های جغرافیای طبیعی ، تاریخ ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز دایر گردیده است. در ضمن دوره کارشناسی ارشد در گروه علوم اجتماعی نیز دایر شده است. هم اکنون دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با هفت گروه آموزشی و یک گروه پژوهشی با عناوین زیر فعالیت می کند :
1- علوم اجتماعی
2- جغرافیا و برنامه ریزی شهری
3- جغرافیای طبیعی
4- اقتصاد
5- تاریخ
6- حقوق
7- معماری گروه پژوهشی جغرافیاسطوح تحصیلی

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی با گروه های آموزشی علوم اجتماعی ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، جغرافیای طبیعی ، اقتصاد ، تاریخ ، حقوق ، معماری در رشته ها و مقاطع زیر دانشجو می پذیرد :
کاردانی : رشته معماری
کارشناسی : رشته های تاریخ، جغرافیای طبیعی ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، علوم اجتماعی،حقوق،اقتصادنظری
کارشناسی ارشد : رشته های تاریخ ، جغرافیای طبیعیامکانات آزمایشگاهی

این دانشکده دارای آزمایشگاه ژئومورفولوژی ، مرکز پردازش تصاویر ماهواره ای و سیستم های اطلاعات جغرافیایی (G.I.S) و کارگاه کارتوگرافی می باشد.
امکانات آموزشی و پژوهشی

img/daneshnameh_up/0/05/dddDDDD.GIF


کتابخانه :
این کتابخانه همزمان با تشکیل دانشکده ادبیات و علوم انسانی تاسیس گردید.
آمار کتب آن به شرح زیر می باشد :

زبان های خارجی فارسی
6000 16000 کتاب ( جلد )


ضمناً هر یک از گروه های آموزشی این دانشکده دارای کتابخانه اختصاصی هستند.

موزه تاریخ فرهنگ :

مجموعه ای کوچک ولی در نوع خود جالب و ارزنده است. این موزه قدمتی نزدیک به نیم قرن ، یعنی عمری نزدیک به عمر دانشگاه تبریز داشته و حاوی آثار و اشیای نفیس تاریخی است. قدیمی ترین اشیای این موزه مربوط به 3500 سال قبل از میلاد مسیح است و تعداد زیادی از لوازم موجود در آن قدمتی بیش از 1000 سال قبل از میلاد مسیح دارند که از جنس سفال ، مفرغ ، مس ، برنج ، آهن و آلیاژهای مختلف هستند.
  • مرکز مجهز آموزش رایانه
  • مرکز سمعی و بصری
  • آتلیه معماری

تعداد بازدید ها: 22891