دانشکده دندانپزشکی


دانشکده دندانپزشکی در سال تاسیس شد و اهداف تاسیس این دانشکده بطور خلاصه به این شرح است:

تربیت دندانپزشکان متعهد و عالم بر اساس معیارهای علمی و اخلاقی و ارزش های اسلامی با توجه به نیازهای جامعه

img/daneshnameh_up/f/f5/b.,mv.zmb.jpg

تعداد بازدید ها: 5659