دانشکده حقوق شهید بهشتی


معرفی


با تاسیس دانشکده در سال 1966 ، دانشکده وکلای به تجربه ای در سطح بین المللی را به استخدام در آورد . دانشکده حقوق در سال 1966 تاسیس شد . این دانشکده اعضای از وکلای برجسته و باتجربه را درسطح ملی و بین المللی به استخدام در آورد که نه تنها تجربه سودمند با ارزشی را به این دانشکده آوردند بلکه تاثیر بیشتری بر کیفیت تحقیق دارند.

سطوح تحصیلی


این دانشکده در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و رشته های زیر دانشجو می پذیرد : کارشناسی: حقوق (حقوق) کارشناسی ارشد: دانشکده حقوق (حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق بشر) دکتری: دانشکده حقوق (حقوق بین الملل، حقوق جزا، جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق عموم)

امکانات آزمایشگاهی


در این دانشکده امکانات آزمایشگاهی وجود ندارد

امکانات آموزشی و پژوهشی

این دانشکده امکانات مختلفی را در بر دارد ، کتابخانه ، کلاسها و اتاقهای جلسات
کتابخانه
کتابخانه از دارایی رویهمرفته 17857 کتاب برخورداراست که 14080جلد به فارسی و 3777 جلد به زبانهای دیگر هستند.
مجله دانشگاه
دانشکده یک مجله تحقیقی قانونی است که مجله ای تحقیقی و حرفه ای در زمینه موارد قانونی و حقوقی منتشر می کند .

تعداد بازدید ها: 8734