دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

معرفی

img/daneshnameh_up/8/86/sdsfdgfdDDFFFG.GIF


این دانشکده از زمان تاسیس آن در سال 1962 شبکه گسترده ای از رشته های تدریس و تحقیق را در زمینه های مختلف علوم انسانی توسعه داده است .از زمان تاسیس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی در سال 1962 ، این دانشکده با چهار تدریس زبانهای انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی و ایتالیایی آغاز به کار کرد .پنج سال بعد که رشته های تاریخ ، فلسفه و جامعه شناسی پایه گذاری شدند ،زمینه برای توسعه دانشکده فراهم شد .یک سال بعد که سال تحصیلی شروع شد ،اعضای دیگری به استخدام دانشکده در آمدند و دانشکده رسما آغاز به کار کرد.

سطوح تحصیلی

این دانشکده درمقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :

کارشناسی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی شامل رشته های : ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی ، ادبیات فرانسه، ادبیات آلمانی ، ادبیات عرب ، زبان چینی ، علوم اجتماعی، تاریخ و فلسفه

کارشناسی ارشد: تاریخ، تاریخ ایران دوره اسلامی، تاریخ ایران باستان، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فرانسه، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، فلسفه، پژوهش اجتماعی، زبان و ادبیات عرب، تاریخ اسلام، تاریخ عمومی، زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان آلمانی ، زبان شناسی همگانی، رشته فرهنگ و زبان باستانی ایران، ایران شناسی، آموزش زبان انگلیسی

دکتری: تاریخ، زبان و ادبیات فرانسه، زبان و ادبیات فارسی، فلسفه، پژوهش اجتماعی
امکانات آموزشی و پژوهشی

امکانات مختلفی که دانشکده داراست عبارتند از : کتابخانه که مجهز به 12 لابراتوار زبان سمعی - بصری و یک سالن جلسات بزرگ با ظرفیت 300 شرکت کننده است .

img/daneshnameh_up/7/70/pokliuGGHJ.GIF

کتابخانه

کتابخانه با موجودی 36976 جلد کتاب که 24564 جلد آن فارسی و عربی هستند و 12414 جلد به زبانهای دیگر می باشند . این تعداد مرتبا با 10 نشریه فارسی و 20 نشریه دیگر به زبانهای خارجی در حال افزایش هستند .

رشته ها و مقاطع

این دانشکده درمقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و رشته های زیر دانشجو می پذیرد :

کارشناسی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی شامل رشته های : ادبیات فارسی، ادبیات انگلیسی، ادبیات فرانسه، ادبیات آلمانی، ادبیات عرب، زبان چینی، علوم اجتماعی، تاریخ و فلسفه

کارشناسی ارشد: تاریخ ، تاریخ ایران دوره اسلامی، تاریخ ایران باستان، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فرانسه، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، فلسفه، پژوهش اجتماعی، زبان

تعداد بازدید ها: 28007