دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

معرفی


img/daneshnameh_up/2/2a/thdfghhgggggggggg.GIF


این دانشکده در سال 1313 تاسیس شد و شامل گروههای زبان و ادبیات فارسی ، زبانهای خارجی ، ادبیات عربی ، تاریخ جغرافیا ، جامع شناسی ، حقوق و علوم سیاسی و دین و فلسفه است . دانشکده ادبیات دارای کتابخانه تخصصی در تهران است و 88 نفر عضو هیات علمی رسمی ، شامل 6 استاد ، 9 استادیار و 29 مربی است .


سطوح تحصیلی

کارشناسی

1. تاریخ
2. جغرافیا(گرایشهای شهری، روستایی اقلیم و ژئومرفولوژی)
3. زبان و ادبیات فارسی
4. زبان و ادبیات عرب
5. زبان انگلیسی (گرایشهای: آموزش، ادبیات و مترجمی)
6. جامعه شناسی(گرایشهای پژوهشگری و مددکاری اجتماعی)
7. فقه و حقوق اسلامی، فلسفه حکمت اسلامی

کارشناسی ارشد

1. آموزش زبان انگلیسی
2. زبان و ادبیات فارسی
3. ادبیات عرب
4. جغرافیای انسانی(گرایشهای برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی روستایی)
5. جغرافیای طبیعی(گرایشهای اقلیم، هیدرولوژی ژئومرفولوژی، هیدرولوژی)
6. علوم سیاسی
7. حکمت اسلامی
8. فقه و حقوق اسلامی
9. علوم قرآنی و حدیث
10. تاریخ (گرایش تاریخ اسلام و تاریخ ایران)
11. جامعه شناسی (گرایشهای جامعه شناسی و پژوهشگری اجتماعی)

دکتری

1. جغرافیا(گرایشهای برنامه ریزی شهری، اقلیم)
2. زبان و ادبیات فارسی
امکانات آزمایشگاهی

به دلیل ماهیت علمی و کاری این دانشکده، امکانات آزمایشگاهی ندارد، عمده فعالیت های علمی این دانشکده در بخش امکانات آموزشی متمرکز می باشد.امکانات آموزشی و پژوهشی


کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1- کتب فارسی و عربی 5900 جلد
2- کتب لاتین 290 جلد
3- پایان نامه 400 عنوان
4- نشریات لاتین جاری
5- نشریات لاتین غیر جاری
6- نشریات فارسی جاری 8 عنوان
7- نشریات فارسی غیر جاری 8 عنوان

تعداد بازدید ها: 22895