دانشکده‌ محیط زیست دانشگاه تهران


معرفی

img/daneshnameh_up/1/15/Wejm.gif

دانشکده محیط زیست ، اولین و تنها دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران است که در بهمن ماه سال 1373 با تغییر نام مؤسسه مطالعات محیط زیست به دانشکده محیط زیست تأسیس شده و رسمیت یافت . در حال حاضر گروه های آموزشی مهندسی عمران ، محیط زیست ، برنامه ریزی و مدیریت و آموزش محیط زیست ومهندسی طراحی محیط زیست ، در این دانشکده فعالیت دارند . گروه های فوق در سه گرایش کارشناسی ارشد و دو گرایش دکتری دانشجو می پذیرد .

سطوح تحصیلی

1- مهندسی طراحی محیط زیست : این گروه در سال 1371 مبادرت به پذیرش دانشجو کرده است و در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش مهندسی طراحی محیط زیست دانشجو می پذیرد .
2- مهندسی عمران – محیط زیست : این گروه از سال 1375 در مقطع دکتری به پذیرش دانشجو اقدام کرد . برای تامین هدف فوق چهار گرایش زیر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در نظر گرفته شده است .

 • گرایش آب و فاضلاب
 • گرایش آلودگی هوا
 • گرایش مواد جامد زاید
 • منابع آب

3- برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست : این گروه از سال 1372 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ، آغاز به کار نمود و در حال حاضر در گرایش های برنامه ریزی محیط زیست ، مدیریت محیط زیست و آموزش محیط زیست ، دانشجو می پذیرد . از سال 1381 نیز این گروه با پذیرش دانشجو ، دورة دکترا در گرایش برنامه ریزی محیط زیست را راه اندازی کرده است .امکانات آزمایشگاهی

img/daneshnameh_up/1/10/Kmjj.gif

 • مرکز رایانه ای با 13 دستگاه رایانه به صورت شبکه که به شبکه جهانی اینترنت متصل است.
 • مرکز سایت GISجهت انجام پروژه های GIS
 • سالن کنفرانس با ظرفیت 74 نفر
 • آزمایشگاه با حدود ده سال سابقه که در انجام آنالیزهای زیست محیطی قابلیت های بسیار زیاد دارد. این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های زیر (موجود یا خریداری شده) از قبیل: HPLC ، ICP، GC/MS، GC، AA، IR، SPECTROPHOTOMETER اندازه گیری هوا و جز اینها در زمینه های آلودگی نفتی، مواد آلی فرار و نیمه فرار، فلزات سنگین سموم شیمیایی در آب، خاک، هوا و بافت های گیاهی و حیوانی، آنالیزهای مربوط به آب و فاضلاب و میکروبیولوژی فعالیت موثر دارد.
 • نشریه علمی- ترویجی"محیط شناسی" که توسط این دانشکده به صورت دو فصلنامه منتشر می شود.


امکانات آموزشی و پژوهشی

img/daneshnameh_up/9/9e/Qmkl.gif

کتابخانه :
آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :

زبان های دیگر فرانسه انگلیسی فارسی
6 4 3400 2700 کتاب ( جلد )
--- --- 73 93 مجله ( عنوان )


 • مرکز رایانه با 13 دستگاه رایانه بصورت شبکه و اتصال به اینترنت
 • مرکز سایت GIS جهت انجام پروژه های GIS
 • سالن کنفرانس با ظرفیت 74 نفر
 • نشریه علمی ترویجی « محیط شناسی » بصورت دو فصلنامه

تعداد بازدید ها: 35790