دانشکده‌ علوم تربیتی دانشگاه تهرانمعرفی

img/daneshnameh_up/8/86/Ijkj.GIF


از سال 1344 دانشکده علوم تربیتی آغاز به کار کرد . این دانشکده در ابتدا ضمن تربیت دبیر ، آموزش مسائل تربیتی و روش های آموزشی را نیز بر عهده داشت . از سال 1348 فعالیت دانشکده صرفاً به روانشناسی و علوم تربیتی معطوف شده و به بسط و توسعة آن همّت گماشته است . این دانشکده در 6 گرایش کارشناسی ، 8 گرایش کارشناسی ارشد و 7 گرایش دکتری ، اقدام به پذیرش دانشجو می نماید .

سطوح تحصیلی

1- جامعه شناسی : در مقطع کارشناسی با گرایش های پژوهشگری علوم اجتماعی و دبیری علوم اجتماعی ، در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش های جامعه شناسی و پژوهشگری و در مقطع دکتری با گرایش جامعه شناسی فرهنگی و نظری دانشجو می پذیرد .
2- انسان شناسی : این گروه در هر چهار شاخه اصلی این رشته ( انسانشناسی فرهنگی و اجتماعی ، انسان شناسی زیستی ، انسان شناسیباستان شناختی و انسان شناسی زبان شناختی ) در مقاطع کارشناسی ارشد دانشجو میپذیرد .
3- جمعیت شناسی : در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش جمعیت شناسی دانشجو می پذیرد .
4- تعاون : در مقطع کارشناسی با گرایش تعاون و درمقطع کارشناسی ارشد با گرایش های تعاون و رفاه اجتماعی، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشجو می پذیرد .
5- ارتباطات اجتماعی : در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با گرایش ارتباطات اجتماعی دانشجو می پذیرد . 6- توسعه روستایی : در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش توسعه روستایی دانشجو می پذیرد .
امکانات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مشاوره راهنمایی و روانشناسی کودک ( گروه مبانی آموزش و پرورش )
آزمایشگاه آموزش سمعی و بصری ( گروه مبانی روش ها و برنامه ریزی آموزشی )
آزمایشگاه روانشناسی ( گروه روانشناسی )
امکانات آموزشی و پژوهشی

img/daneshnameh_up/7/7a/hhjdfjdfj.GIFکتابخانه :
آمار کتب و مجلات آن به شرح زیر می باشد :

زبان های دیگر فرانسه انگلیسی فارسی
100 1050 16791 21351 کتاب ( جلد )
--- 6 111 79 مجله ( عنوان )

  • تالار سخنرانی و گردهمایی علمی با ظرفیت 350 نفر
  • مرکز آموزش رایانه ای با 20 دستگاه رایانه و اتصال به اینترنت
  • مجله علمی پژوهشی « روان شناسی و علوم تربیتی » که بصورت فصلنامه منتشرمی شود .

تعداد بازدید ها: 17847