دانشنامه:راهنمای تائید کاربر


برای تائید کاربران ثبت نام شده به روش زیر عمل کنید:

  • ابتدا در صفحه مدیریت کاربران، کاربر مورد نظر را پیدا کنید.
  • در مقابل نام کاربر زیر عنوان اقدام،بر روی شکل زیر کلیک کنید:

img/daneshnameh_up/7/72/TarjihatKarbarIcon26.JPG


با این کار صفحه ترجیحات کاربر باز می شود.

  • در صفحه ترجیحات کاربر در زیر عنوان اختصاصی سیستم، وضعیت را پیدا کنید.

img/daneshnameh_up/f/f6/KarbarTaid.JPG


  • در پنجره مقابل عبارت وضعیت:، بر روی علامت فلش رو به پائین کلیک کنید و گزینه تائید شده را انتخاب کنید.

img/daneshnameh_up/4/46/karbarVaziat.JPG


  • بر روی کلید ترجیحات را تغییر بده کلیک کنید.

img/daneshnameh_up/0/09/KarbarTaidTarjih21.JPG
تعداد بازدید ها: 5810