دانشنامه:درخواست تغییر نام صفحه


در این صفحه می توانید نام صفحاتی را که لازم است تغییر نام دهند ذکر کنید تا مدیر دانشنامه نسبت به بررسی و اقدام احتمالی اقدام کند.

 • شرایطی که باید در نظر گرفته شود:
  • اسم قدیم صفحه: ...............اسم جدید صفحه:..................
  • صفحاتی که از این صفحه استفاده کرده اند(از طریق آیکون آنچه به اینجا پیوند دارد در بالای صفحه) بصورت زیر تقسیم شوند:
   • صفحاتی که باید در متن آنها نیز این تغییر نام عینا انجام شود -> قدیم -> جدید
   • صفحاتی که متن آن نباید تغییر کند بلکه فقط باید یک لینک به آن اضافه شود قدیم -> جدید|قدیم
   • و صفحاتی که نباید اصلا تغییر کند.
تعداد بازدید ها: 5606