دانشنامه:تصاویر درخواستی


ابتدا مطمئن شوید تصویر مورد نظر شما در دانشنامه وجود ندارد.

آنگاه موضوع تصویر مورد نظر خود را در این صفحه وارد کنید تا توسط دیگر کاربران در سیستم وارد شود.

 • تصویرهای مربوط به صفحات اسلامی مثل:
  • داستانهای ائمه و قرآن
  • مکانهای مذهبی
  • نقشه‌های قدیمی و جدید اماکن مذهبی یا محل رخداد وقایع اسلامی
  • اشیاء مربوط به وقایع و اشخاص و... در موزه‌ها
  • این تصاویر می توانند واقعی یا نقاشی شده باشند
 • لطفا تصاویر ارسالی را به گالری عکس در گالری اسلامی قرار دهید.
  • در موقع آپلود کردن، حتما تصاویر را طبقه بندی کنید.

 • تصاویر مربوط به صفحات علوم مثل:
  • نقشه زمین
  • ساختار کامل درونی زمین
 • لطفا تصاویر ارسالی را به گالری عکس در گالری مربوطه قرار دهید.
  • در موقع آپلود کردن، حتما تصاویر را طبقه بندی کنید.


تعداد بازدید ها: 9837