داخل نه خارج


مواد و وسایل لازم

  • دو عدد بادکنک
  • مقداری ریسمان
  • نوار چسب

روش آزمایش

بادکنکها را باد کنید و سر آنها را با ریسمان ببندید.
به انتهای هر بادکنک یک ریسمان ببندید به قسمی که طول سر آزاد ریسمانها حدود 25 سانتیمتر باشد.
سر آزاد ریسمان را به نقطه ای که امکان چرخش حدود 15 سانتی متر در اطراف را برای بادکنک فراهم کند بچسبانید.
با کمی فاصله از دو بادکنک بایستید و به وسط بادکنکها فوت کنید.

مشاهده می شود که دو بادکنک به طرف یکدیگر حرکت می کنند.

نتایج آزمایش

پس از دمیدن بین دو بادکنک این دو بادکنک به طرف یکدیگر رانده می شوند زیرا بنابر اصل برنولی فشار وارد بر بادکنکها ار طرف هوایی که بین دو بادکنک می گذرد کمتر از فشار هوای محیط است. این اختلاف فشار بادکنکها را به طرف یکدیگر می راند.

دانستنیها
دانیل برنولی(1700-1782) یکی از دانشمندان علم فیزیک از مشاهدات خود دریافت که:هر چه هوا سریع تر حرکت کند فشار وارد از طرف آن به اجسام اطراف خود که در بالا پایین چپ و یا راست آن قرار دارند کمتر است.این واقعیت به نام (اصل برنولی) شناخته شده است . به عبارت دیگر طبق اصل برنولی هر چه گاز سریع تر حرکت کند فشار وارد بر اجسامی که عمود بر جهت حرکت هواست کمتر می شود.


تعداد بازدید ها: 9464