خطبه های امام حسین علیه السلام در روز عاشورا


در این که امام حسین علیه السلام چند مرتبه ای برای سخن گفتن با سپاه دشمن به میدان آمده است چیزی در تاریخ بیان نشده است.
گر چه چندین خطبه از آن حضرت در روز عاشورا نقل شده است، ولی روشن نیست که امام علیه السلام همه این سخنان را یک مرتبه برای سپاه کوفه ایراد فرموده اند و تاریخ نویسان آنها را مجزا کرده اند و یا آنکه این سخنان در چند نوبت ایراد شده است.
در این مجال سه خطبه از آن حضرت در روز عاشورا را ذکر می شود، گر چه بعضی تعداد این خطبه ها را بیش از این ذکر کرده اند.

منابع:

  • قصه کربلا، ص 273، پاورقی 2.
  • وسیله الدارین، ص 298

مراجعه شود به:


تعداد بازدید ها: 45643