خداوند گفت نیوتن بماند

اسحاق نیوتن در ابتدای راه:


سالی که گالیله در فلورانس، در گوشه انزوا، از دنیا رفت، کودکی زودرس به نام آیزاک در خانواده دهقانی، به نام اسحاق نیوتن در لینکنشر به دنیا آمد. آیزاک در سالهای اول تحصیل خود چیزی نشان نداد که نشانه بزرگی و نبوغ آینده او باشد. آنچه او را از این مرحله عادی خارج ساخت، دست و پنجه ای بود که با یکی از همکلاسهایش در مدرسه نرم کرد.

این محصل یکی از بهترین محصلان کلاس، و در ضمن، نسبت به همکلاسهایش بسیار ستیزه جو بود. وقتی که این محصل لگدی بر شکم آیزاک زد، او را به مبارزه طلبید و به علت جوهر اراده قوی خود وی را شکست داد. چون در این مبارزه بدنی پیروز شد، تصمیم گرفت که پیروزی خود را در نبرد هوشی نیز تکمیل کند و چنان سخت کوشید تا شاگرد اول کلاس شد.

طلوع اسحاق نیوتن در دوران همه گیری:


در تابستان 1665، بیماری طاعون در لندن شیوع یافت و در مدت چند ماه از هر ده ساکن لندن یک نفر را به هلاکت رساند. در پاییز دانشگاه کمبریج ، به علت نزدیکی به مرکز طاعون تعطیل شد. اسحاق نیوتن هم نزد خانواده خود به لیکنشر بازگشت و مدت 18 ماه را در همان جا گذراند تا دانشگاه دوباره باز شد. این 18 ماه در روستا پر ثمرترین دوران زندگی او به شمار می آید. می توان گفت که در همین دوران بود که اسحاق نیوتن توانست عملا همه افکار و نظریه های گرانبهایی را بپروراند که جهان را مدیون او سازد. بقیه زندگی او به بسط و تکمیل همین افکار و نظریه هایی که در لینکنشر به دست آورده بود، اختصاص یافت.

اسحاق نیوتن از دید منشی او در انجمن سلطنتی:


هرگز او را ندیدم که تفریح کند و یا سرگرمی برای خود تهیه کند. او حتی از سواری، راهپیمایی، چوگانبازی و هرگونه ورزش دیگری خودداری می کرد، و معتقد بود هر لحظه از عمر که جز به تحصیل و مطالعه بگذرد به هدر رفته و تباه شده است. اسحاق نیوتن به ندرت در سالن غذاخوری کالج حاضر می شد، و اگر هم احیانا به آنجا می رفت، وضعی نامرتب داشت، کفشهایش باز و پاشنه خوابیده، جورابهایش روی کفشهایش افتاده بود. او اغلب در سالنهای خالی به ایراد سخنرانی می پرداخت و با تصور و تجسم آنکه مستمعین بسیاری در برابرش نشسته اند، رضایت خاطری حاصل می کرد.

اسحاق نیوتن و دیگران:


اسحاق نیوتن به عنوان یک انسان، چندان خوش سلوک نبود و اغلب با رفقای دانشگاهی خود مناقشه داشت، و شاید این خوی ناسازگار در نتیجه دعوا زمان کودکی وی با رفیق مدرسه اش بود. با رابرت هوک (واضع نظریه کشسانی) و با یکی دیگر از استادان فیزیک کمبریج، درباره نظریه رنگها و حق تقدم در کشف قانون جاذبه عمومی ، همیشه در مبادله تندی بود. با ریاضیدان آلمانی، گوتغرید لایپ نیتز ، درباره تقدم ابداع حساب دیفرانسیل و با کریستال هویگنس هلندی نیز درباره نظریه نور اختلاف داشت.

چرا اکتشافات اسحاق نیوتن دیر انتشار یافت:


طی سالهایی که اسحاق نیوتن در دانشگاه کمبریج گذراند، به تکمیل افکار درخشانی پرداخت که در سنین 22 تا 25 سالگی به مغزش خطور کرده بود. به همین دلیل مجموعه اکتشافات اسحاق نیوتن خیلی دیر انتشار یافت. کارهای مربوط به مکانیک و جاذبه عمومی را در 24 سالگی و کارهای مربوط به مبحث نور را در 65 سالگی منتشر کرد.


تعداد بازدید ها: 10855