خازن تانتالیوم


در این نوع خازن به جای آلومینیوم از فلز تانتالیوم استفاده می شود زیاد بودن ثابت دی الکتریک اکسید تانتالیوم نسبت به اکسید آلومینیوم (حدودا 3 برابر) سبب می شود خازن های تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی درحجم مساوی دارای ظرفیت بیشتری باشند .

محاسن خازن تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی بدین قرار است :

الف – ابعاد کوچکتر

ب- جریان نشتی کمتر

ج- عمر کارکرد طولانی


از جمله معایب این نوع خازن درمقایسه با خازنهای آلومینیومی عبارتنداز:

الف – خازن ها ی تانتالیوم گران تر هستند .
ب – نسبت به افزایش ولتاژ اعمال شده در مقابل ولتاژ مجاز آن ، هم چنین معکوس شدن پلاریته حساس ترند .
ج – قابلیت تحمل جریان های شارژ و دشارژ زیاد را ندارند.
د – خازن های تانتالیوم دارای محدودیت ظرفیت هستند (حد اکثر تا 330 میکرو فاراد ساخته می شوند) .


تعداد بازدید ها: 42855