خازن آلومینیومی


این ، خازن همانند خازن های ورقه ای از دو ورقه ی آلومینیومی تشکیل شده است . یکی از این ورقه ها که لایه ی اکسید روی آن ایجاد می شود "آند " نامیده می شود و ورقه آلومینیومی دیگر نقش کاتد را دارد .
ساختمان داخلی آن بدین صورت است که دو ورقه آلومینیومی به همراه دو لایه ی کاغذ متخلخل که در بین آن ها قرار دارند هم زمان پیچیده شده و سیم های اتصال نیز به انتهای ورقه های آلومینیومی متصل می شوند . د رشکل زیر نحوه پیچیدن ورقه ها را ملاحظه می کنید .

پس از پیچیدن ورقه ها آن رادرون یک الکترولیت مناسب که شکل گیری لایه اکسید را سرعت می بخشد غوطه ور می سازند تا دو لایه ی کاغذ متخلخل از الکترولیت پر شوند . سپس کل مجموعه را درون یک قاب فلزی قرار داده و با یک پولک پلاستیکی که سیم های خازن از آن می گذرد محکم بسته می شود .


تعداد بازدید ها: 38757