حوت جنوبی «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/b/bd/sovarhoot.jpg

حوت جنوبی (PsA) ماهی جنوبی

مقدمه

صورت فلکی ماهی جنوبی از دوران کلاسیک یونانی و رومی شناخته شده بوده ولی به نظر می‌رسد که قبل از آن هم در صورتهای فلکی سوریه باستان ، به عنوان الهه داگون (برادر اطلس) از آن یاد شده باشد. حوت جنوبی به ندرت به صورت دو ماهی و در اکثر اوقات یک ماهی نشان داده می‌شود که مشغول نوشیدن آب از نهری است که از کوزه در دست صورت فلکی دلو ، که در شمال آن قرار گرفته جار ی می‌شود. این صورت فلکی دارای یک ستاره قدر اول به نام فم الحوت (PsA آلفا) است که باعث می‌گردد این صورت فلکی را در جنوب صورتهای فلکی دلو جدی بتوان به سادگی تشخیص داد. بقیه ستاره‌های حوت جنوبی فقط از قدر چهارم هستند. زمان رسیدن به نصف النهار 18 مهر و مساحت آن 245 درجه مربع است.

ستاره‌ها

آلفای حوت جنوبی به نام فم الحوت است که از لغت عربی آن به معنای دهان ماهی گرفته شده است. طیف آن از نوع A3 V و قدر آن 1.2 است. فم الحوت تنها ستاره قدر اول در این قسمت از آسمان می‌باشد، لذا پیدا کردنش کار ساده‌ای است. فاصله آن با ما تا 22 سال نوری برآورد می‌گردد، لذا یکی از ستارگان نزدیک به منظومه شمسی محسوب می‌شود.تصویر

اجرام عمقی آسمان

در این صورت فلکی هیچ جرمی که به سادگی قابل مشاهده باشد وجود ندارد.

مباحث مرتبط با عنوان


تعداد بازدید ها: 12458