حسان بن ثابت


حسان بن منذر بن حرام بن عمرو در دوران جاهلیت متولد شد. کنیه‌اش ابوالولید بود و در زمان هجرت پیامبر از مکه به مدینه 60 سال داشت.
او شاعری دلبسته و هوادار رسول خدا بود و اشعار زیادی در مذمت دشمنان پیامبر مانند ابوسفیان سرود. او شاعر زبردستی بود که اشعارش حربه خطرناکی علیه دشمنان پیامبر به شمار می‌آمد. بعضی گفته‌اند در زمان حیاتش شاعری بزرگ‌تر از او در میان مردم جزیره العرب وجود نداشته است. پیامبر نیز به او علاقه و توجه داشت. با این همه، نقل است که ترسو بود و در هیچ غزوه‌ای شرکت نکرد.
شیخ مفید می‌نویسد حسان پس از رحلت پیامبر، از پیروی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام سرباز زد و بعدها طرفدار عثمان شد. از او دیوانی هم به جا مانده ، و در سال وفات او بین سال 40 یا 50 یا 60 هجری میان مورخین اختلاف است.

منابع:
برگرفته از لغت نامه دهخدا به نقل از مجمع التواریخ و القصص و تاریخ طبری.


تعداد بازدید ها: 13414