حرکت به سوی دمشق


هنگامی که حضرت مهدی علیه السلام به قصد نبرد با سفیانی از کوفه به سمت دمشق پیشروی می‌کند و به منطقه عذرا می‌رسد، سفیانی به دلیل ضعف و ناتوانی در رمله، پایگاه نیروهای غرب در فلسطین، به سر می‌برد.

تا پیش از نبرد کوفه، سفیانی در موضع قدرت و تهاجمی قرار دارد ولی پس از شکست در کوفه و فرو رفتن سپاهش در بیدا، قدرتش رو به ضعف می‌رود و به موضع انفعال می‌افتد.

در این مرحله مجبور می شود از متصرفات خود چشم‌پوشی کند و به قلمرو حکومتی خود ،شام، عقب‌نشینی کند. با این حال او در حفظ موقعیت خود در شام نیز دچار مشکل می‌شود به طوری که امام علیه السلام به راحتی تا سی کیلومتری دمشق پیشروی می‌کند.

منابع : ‌بحارالانوار، ج 52، ص 224، حدیث 87

مراجعه شود به:

پیشروی به سوی دمشق


تعداد بازدید ها: 6556