حرکات کششی قبل از مسابقه یا تمرین در تنیس

حرکات کششی قبل از مسابقه یا تمرین در تنیس

این حرکات که در ورزش تنیس بسیار مهم و دارای اهمیت زیادی می باشد به قسمت های زیر تقسیم بندی می شود :
 • گرم کردن بدن قبل از بازی وسرد کردن بدن بعد از بازی
هر زمان که بازیکنی وارد زمین تنیس می شود و یا تمرینات خود را شروع می کند ،باید 15 تا 20 دقیقه خود را گرم کند .این عمل کار کرد عضلات را افزایش و در صد آسیب آنها را کاهش می دهد و بدن را از لحا ظ فیزیکی و روانی برای فعالیتی که در شرف انجام دادن آن است آماده می سازد.
اولین کاری که هر بازیکن باید انجام دهد افزایش درجه حرارت عضلات قبل از شروع کشیده شدن عضلات است. تا می توانید تمرینات بدنسازی در رابطه با ورزش مورد علاقه خود را انجام دهید: این یک اصل بسیار مهم در برنامه بدنسازی شما است .

 • وضعیتهای مختلف برای کشش عضلات قدام مچ پا

هدف از این حرکت ، کشش و یا کشش بیش از حد ( Overstretch ) مچ پا است.
 • وضعیتهای مختلف برای کشش عضلات خلف مچ پا
هدف از آن ، عضلات خلف مچ پا نباید مانع انعطاف طبیعی مچ باشند. کوتاهی عضلات خلف مچ موجب ازدیاد تنش در عضلات قدام ساق پا گردیده که نهایتا منجر به پویوستیت می گردد.
 • وضعیتهای مختلف برای کشش عضلات قدام ران و زانو
هدف از آن ، افزایش توانایی ورزشکار جهت شروع حرکت پا به طرف جلو بخصوص در مواردی که در وضعیت شروع حرکت پا در پشت تنه قرار دارد.
 • وضعیتهای مختلف برای کشش عضلات خلف زانو و ران(همسترینگ )
هدف: افزایش انعطاف بدن جهت خم شدن تنه به جلو در مفصل ران و نیز جلوگیری از بالا رفتن غیر ضروری پشت. کوتاهی عضلات خلف ران موجب بروز کمر دردهای می گردد.
 • وضعیتهای مختلف برای کشش عضلات خارجی مفصل ران ( دور کننده ها)
هدف از آن ، افزایش انعطاف پذیری ران و ایلیوتی بیال باند یا نوار خاصره درشت نئی (نوار تاندونی که از ستیغ استخوان هیپ تا سطح خارجی مفصل زانو امتداد دارد).
 • وضعیتهای مختلف برای کشش عضلات داخلی ران ( نزدیک کننده )
هدف؛افزایش انعطاف پذیری جلوگیری از ضایعات عضلات نزدیک کننده (کشاله ران).
 • وضعیتهای مختلف برای کشش عضلات خلف و قدام تنه (عضلات پشت و عضلات شکم)
هدف؛افزایش انعطاف پذیری در خم شدن به طرف جلو.
 • وضعیتهای مختلف برای کشش عضلات خم کننده های طرفی و چرخاننده های تنه
 • وضعیتهای مختلف برای کشش عضلات شانه
هدف افزایش انعطاف پذیری شانه که جهت انجام برخی از رشته ها نظیر تنیس، گلف، شنا ضروری است.
 • وضعیتهای مختلف برای کشش عضلات مچ دست


برای کسب اطلاعات جامع و دقیقتر به سایت زیر مراجعه کنید

منبع:

تصویر


تعداد بازدید ها: 21721