حدیثی در باب فضیلت ولاء امامت


و برای هر قومی هدایتگری هست


فضیل گوید: از امام صادق پرسیدم از قول خدای عز و جل (لکل قوم هاد) (برای هر قومی رهبریست)

فرمود: هر امامی رهبر دورانی است که در میان مردم آن است.

امام باقرعلیه‌السلام در تفسیر آیه و لکل قوم ‌هادفرمودند: رسول خدا بیم دهنده است و در هر زمانی رهبری از ما به آنچه پیغمبر خدا آورده رهبری کند.

پایه‌ی دعوت پیغمبران که بی دینان را به حق می خوانند انذار و بیم دادن از عذاب خداست و پایه کار اوصیا و امامان که جانشینان پیغمبرند اجرا احکام و رهبری مردم است.

در اینجا انذار را که اساس گرویدن مردم است به اسلام، صفت خاص پیغمبر دانسته، یعنی او بود که بوسیله انذار اسلام را مورد پذیرش مردم قرار داد و حکومت اسلامی را بر پا کرد و نیرو بخشید ولی پس از پیغمبر وظیفه ارشاد و هدایت مردم به وظائف اسلامی بر عهده علی علیه‌السلام و امامان معصوم بوده و هست.

منابع:
اصول کافی ، شیخ کلینی ، محمدباقر کمره ای ، دارالکتب الاسلامیه، ت ن 1379، ص 365

تعداد بازدید ها: 5773