حامیان اصلی جنگ جمل


هزینه جنگ جمل را فرمانداران عثمان، که در دوران حکومتش بیت المال را غارت کرده و ثروت هنگفتی به دست آورده بودند، پرداختند. هدف آنان این بود که دولت جوان علی علیه السلام را سرنگون کنند و اوضاع را به حال سابق بازگردانند. اسامی برخی از تأمین کنندگان هزینه جنگ چنین است:

1- عبدالله بن ابی ربیعه، فرماندار عثمان در صنعای یمن. او به منظور کمک به عثمان از صنعا خارج شد و چون در نیمه راه از قتل او آگاه شد به مکه برگشت. وقتی شنید عایشه مردم را برای گرفتن انتقام خون عثمان دعوت می‌کند، وارد مسجد شد و فریاد زد:« هر کس بخواهد برای گرفتن انتقام خون خلیفه در این جهاد شرکت کند، من هزینه او را تأمین می‌کنم.»

2- یعلی بن امیه، از فرمانداران سپاه عثمان که به پیروی از عبدالله بن ابی ربیعه پول هنگفتی در این راه خرج کرد. او ده هزار دینار پرداخت و ششصد شتر خرید. سپس شترها را بیرون مکه آماده نگه داشت و ششصد نفر از سپاه عایشه را بر آنها سوار کرد.

3- عبدالله بن عامر، فرماندار بصره. او با اموال زیادی از بصره به مکه فرار کرد، نقشه تصرف بصره را خودش کشید و طلحه و زبیر و عایشه را به باز پس گرفتن این استان تشویق نمود.

منابع:

  • فروغ ولایت، ص 399 - 402

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 12175