حارث بن عبدالعزیزابو لیلی


حارث بن عبدالعزیز

ابو لیلی
«285 ﻫ / 898 م»

با مرگ عمر بن عبدالعزیز برادر دیگرش حارث، مشهور به ابولیلی که از جانب او در قلعه دز محبوس بود به جای او نشست، او چون میدان را از معارض خالی احساس کرد با مکر و حیله، زندانبان خود را کشت به این ترتیب چون از حبس رهایی پیدا کرده بود، غلامان و یاران بنی دلف او را به امارت برداشتند. اما ابولیلی بر علیه خلیفه عصیان کرد و در جنگی که بین او و سپاه خلیفه در گرفت، از قضای بد روزگار، از اسب خویش به زمین افتاد و با سلاح خود کشته شد ( 285 ﻫ/ 898 م ). پس از این واقعه، یارانش پراکنده شدند که به این ترتیب با مرگ او، خاندان بنی دلف به پایان دوره خود رسید و اقطاع ایغارین نیز از دست آنها بیرون آمد.


تعداد بازدید ها: 4825