جورج گاموف


img/daneshnameh_up/2/29/GAMO1M.jpg

جورج گاموف نقش عمده ای در شکل گیری نظریه انفجار بزرگ داشت، این نظریه، منشا پیدایش جهان را حاصل یک انفجار فوق العاده قوی می شمارد. گاموف یکی از حامیان اولیه این نظریه بوده و الگویی ارایه داد که در آن، نحوه تشکیل گاز هلیم در جهان نشان داده شده است. او پیش بینی کرد که نظریه انفجار بزرگ جایگزین نظریه تشعشع زمینه کیهان خواهد شد. این موضوع توسط آرنوپنزیاس (ـ 1933) و رابرت ویلسون (ـ 1936) در سال 1965 ثابت شد. گاموف همچنین به موضوع تکامل ستارگان و بویژه به نحوه تولید انرژی در آنها علاقمند بود.

همچنین ببینید:تعداد بازدید ها: 17325