جناده بن حارث سلمانی


جناده بن حارث سلمانی ازدی از اصحاب امام حسین علیه السلام و از شهدای کربلا در روز عاشورا بود.
در زیارت ناحیه که منسوب به امام زمان علیه السلام، در بخش شهدای کربلا آمده است: « السلام علی جناده بن حارث سلمانی ازدی »(سلام بر جناده بن حارث سلمانی ازدی.)
جناده در روز عاشورا برای نبرد عازم میدان شد و در حالی که رجز می‌خواند، خود را معرفی می‌کرد و می‌گفت:«من جناده فرزند حارث هستم. نه پست‌ام و نه بیعت‌شکن.»
او شانزده نفر از سپاه دشمن را کشت و سرانجام به شهادت رسید.

مراجعه شود به:
شمارشهدایی که در نبرد های تن به تن به شهادت رسیدند

منابع :
قاموس الرجال، ‌ج 2،‌ ص 724، مناقب این شهر آشوب


تعداد بازدید ها: 10144