جلوگیری از اسلام آوردن افراد


به دنبال برنامه تحریم استماع قرآن، قریش برنامه دیگری آغاز کرد. افرادی از دور و نزدیک، تمایلاتی به اسلام پیدا می کردند و رو به مکه می آوردند. جاسوسان قریش، در نیمه راه یا هنگام ورود به شهر مکه با آنها تماس می گرفتند و با عناوین مختلف از اسلام آوردن آنها جلوگیری می کردند.

مثلاً از پیامبر بدگویی می کردند یا نسبتهای دروغ به آنحضرت نسبت می دادند. به عنوان نمونه می کوشیدند تا ”طفیل بن عمرو“ را که شاعری توانا و صاحب نفوذ بود و می خواست وارد مکه شود را از شنیدن سخنان پیامبر باز دارند.
به حدی از پیامبر بدگوئی کردند که طفیل تحت تاثیر واقع شد و از ترس اینکه مبادا مسحور سخنان محمد شود پنبه ای در گوش نهاد و به طواف کعبه پرداخت.
اما کلماتی از قرآن به گوشش خورد و بقدری تحت تاثیر قرار گرفت که به حضور پیامبر شتافت و پس از صحبت با آنحضرت ایمان آورد.

منابع: فروغ ابدیت، ج 1، ص 334.


تعداد بازدید ها: 8366