جغد طویله ای
img/daneshnameh_up/3/32/Joghd_tavile.jpg


این جغد یکی از رایج ترین پرندگان جهان است اما به دلیل شب زی بودن خیلی در معرض دید نیست برخلاف جغدهای دیگر جغد طویله دارای صورتی به شکل قالب می باشد و به دور هر کدام از چشمها حلقه ای کشیده شده است آنها همیشه از راه پرواز در ارتفاع کم روی زمین شکار می کنند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 10493