جعرانه


جعرانه منطقه ای در شمال مکه است. در جنگ حنین، پس از شکست مشرکان، پیامبر اکرم دستور داد همه اسیران و غنایم را به «جعرانه» ببرند و از آنها محافظت کنند تا سپاه اسلام به تعقیب دشمن ادامه دهند.
پس از پایان جنگ، پیامبر به آنجا بازگشت و تصمیم گرفت غنایم جنگی را که چشمگیرترین و بزرگترین غنیمت تا آن زمان بود، میان مسلمانان تقسیم کند.
این غنایم عبارت بود از شش هزار اسیر، 24 هزار شتر، بیش از 40 هزار راس گوسفند و 852 کیلو نقره. پیامبر اکرم سیزده روز تمام در جعرانه توقف کرد و غنایم را بین مسلیمن تقسیم فرمود. آن‌گاه در نیمه ماه ذیقعده سال هشتم هجری، از جعرانه عازم عمره شد.

منابع:
لغت نامه دهخدا، سیره ابن هشام، ‌ج 4، ‌ص 143؛ طبقات ابن سعد، ‌ج 2، ص 152


تعداد بازدید ها: 9685