جعبه سیاه فضایی


دید کلی

فرض کنید که از نحوه ساخت دستگاه بی‌سیم و اصول کارش اطلاعی ندارید و فقط می‌دانید که آنتن فرستنده علائمی الکتریکی را به ورودی می‌رساند و بلندگو در خروجی گفتار ، موسیقی و غیره را پخش می‌نماید. بوسیله شناختی که از ورودی و خروجی آن دارید بایستی تصوری از ساختار آن پیدا کنید. با دانستن قوانینی که رابطه بین ورودی و خروجی را مشخص می‌سازند، می‌توانید مدلی را بسازید که ساختار جعبه سیاه را با دقت بالایی توضیح دهد. مثال دیگری که می‌تواند جهت بررسی جعبه سیاه مورد استفاده قرار گیرد، بررسی ترانسفورماتور است که ساختار آن از طریق ورودی و خروجی آن بررسی و کنترل می‌شود.تصویر

جعبه سیاه چیست؟

جعبه سیاه جسمی است که دارای تعدادی ورودی و خروجی می‌باشد و در مقابل عوامل خارجی معینی که بر ورودیهای آن وارد می‌شود، واکنش مشخصی از خود نشان می‌دهد. البته بدون دسترسی به ساختار جعبه سیاه ، آنرا فقط از طریق ورودیها و خروجیهایش شناسایی و بررسی می‌کنند.

بررسی اجرام فضایی

بیشتر اجرام فضایی همانند جعبه‌های سیاهی هستند که ساختمانشان و فرآیندهای فیزیکی که در داخل آنها رخ می‌دهد، فقط از طریق علائم و تظاهرات خارجی آنها قابل مطالعه هستند. اخترشناسان در این بررسیها دو مشکل عمده دارند.


  • اول اینکه ، اختر شناسان نمی‌توانند به تجربه بپردازند و فقط راه مشاهده و رصد برای آنها باز است.

  • دوم اینکه ، بیشتر جعبه‌های سیاه در فضا ، جعبه‌هایی هستند که فاقد ورودی می‌باشند و بطور دقیقتر آنها هنوز ناشناخته می‌باشند.

    برای نمونه از وجود نیروهایی که می‌توانند باعث تغییر اعمال فیزیکی در خورشید شوند، اطلاعی در دست نیست. در واقع یک فرضیه تخیلی وجود دارد که تغییرات تناوبی فعالیت خورشید را در اثر اختلالاتی می‌داند که به توسط سیارات در نیروی گرانشی پدیدار می‌شود (نظریه براون) ولی چنین مطلبی فقط یک تصور است. اهمیت نیروهای خارجی که در مورد برخی از اجرام کاری اعمال می‌شود، قابل توجه است.img/daneshnameh_up/5/5e/origins.jpg

ستارگان دوتایی جعبه‌های سیاه فضایی‌اند

پدیده‌های عجیبی در منظومه ستارگان دوتایی مشاهده و ثبت شده است. این منظومه‌ها از دو ستاره که به دور یک مرکز جرم مشترکشان می‌چرخند، تشکیل شده‌اند. اگر یکی از ستارگان به اندازه کافی بزرگ باشد، دارای میدان گرانشی پر قدرتی می‌گردد و بر اساس اخترشناسی جدید ، انتقال جرم به وسیله جریان ماده از ستاره عادی به ستاره اول صورت می‌گیرد. این فرآیند را می‌توان به عنوان ورودی در نظر گرفت. چون اطلاعاتی درباره ورودی سیارات و ستارگان دنباله‌دار در دسترس نیست.

یکی از ورودیها را در مورد سیارات ، اثر فعالیت خورشیدی تشکیل می‌دهد و در مورد ستارگان دنباله‌دار ، اثر حرارت خورشید ، تابش و باد خورشیدی و جاذبه سیارات بزرگی ورودی می‌باشد. اختر شناسان ، خورشید را به عنوان یک جعبه سیاه می‌دانند و آنرا از طریق ثبت پدیده‌هایی که در جو خارجی آن به عنوان خروجی جعبه سیاه صورت می‌گیرد، بررسی نمایند.

مباحث مرتبط با عنوان


تعداد بازدید ها: 13197