جبرئیل، خادم اهل بیت


ابوذر غفاری می‌گوید: از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود:
اسرافیل بر جبرئیل افتخار می کرد که من بهتر از تو هستم.
جبرئیل پرسید:« چرا؟»
گفت:« چون از ساکنان عرش هستم. من‌ام که در صور می‌دمم و نزدیک ترین فرشتگان به خدای تعالی من هستم.»
جبرئیل گفت:« من بهتر از تو هستم.»
اسرافیل پرسید:« چرا؟»
گفت:« چون من امین خدا بر وحی او هستم و فرستاده خدا بر انبیا و مرسلین هستم. کسوف و خسوف به دست من است و خداوند هیچ امتی را جز به دست من هلاک نکرده است.»
اسرافیل و جبرئیل اختلاف خود را به سوی خدا بردند. خداوند به آنها وحی فرمود که:« ساکت باشید. به عزت و جلال خودم سوگند، که کسی را خلق کردم که بهتر از شما دوتاست.»
گفتند:« پروردگارا، ما از نور آفریده شده ایم. آیا بهتر از ما کسی را آفریده ای؟»
خدای تعالی فرمود:« آری.» و فرمان داد حجاب‌های قدرت کنار روند. حجاب ها کنار رفت و بر ساق عرش این چنین نوشته شده بود:« لا اله الا الله، محمد رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین احباء الله » (معبودی جز خدا نیست، محمد فرستاده خداست و علی و فاطمه و حسن و حسین دوستان خدایند.»
جبرئیل گفت:« پروردگارا تو را به حق آنها از تو می خواهم که مرا خادمشان قرار دهی.»
خدای تعالی فرمود:« این چنین کردم.»

پیامبر فرمود:«جبرئیل از اهل بیت است و خادم ماست.»

منابع:
بحار الانوار، ج 26، ص 344، حدیث 17 - ارشاد القلوب، ص 214

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 9165