جان فردریک هرشل


img/daneshnameh_up/7/71/jonehershel.jpg

جان فردریک ویلیام هرشل فردی با استعداد فراوان بود که از او باید به عنوان دانشمندی که در اکثر زمینه ها فعالیت کرده است یاد کرد. ویلیام با ثبت ستارگان نیمه جنوبی کره آسمان کار پدرش را ادامه داد. پدرش ستارگان نیمه شمالی کره آسمان را ثبت کرده بود.جان هرشل همچنین از پیشروان عالم عکس برداری بود و در این زمینه کمک های فراوان کرده است که از آن میان می توان به ابداع اصطلاحات نگاتیو (منفی) و پوزیتیو (مثبت) در این اشاره کرد. این دو اصلاح به مراحل خصوصی در فرآیند ظهور تصاویر اطلاق می گردند.


همچنین ببینید:تعداد بازدید ها: 7225