ثواب زیارت حضرت رضا علیه السلام


img/daneshnameh_up/a/aa/MASHHAD7.JPG

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:«به زودی پاره‌ی تن من در خراسان مدفون خواهد شد. هر غمزده ای او را زیارت کند، خداوند اندوه و سختی او را برطرف می‌کند و هر گناهکاری به زیارتش برود، خداوند گناهانش را می‌آمرزد.»

و نیز خود حضرت رضا علیه السلام فرمود:«هر کس مرا در این شهر غریب زیارت کند، من در سه جا در روز قیامت نزد او خواهم آمد و او را از ترس رهائی می‌بخشم: وقتی نامه‌های اعمال را به دستش می‌دهند؛ هنگام عبور از صراط؛ و هنگامی که اعمال را در ترازوی اعمال قرار می‌دهند.»
اباصلت هروی می‌گوید:«روزی حضرت رضا علیه السلام وارد مقبره هارون شد و با دست مبارکش خطی در کنار قبر هارون کشید و فرمود:«اینجا تربت من است و من در اینجا مدفون خواهم شد. خداوند اینجا را به زودی محل رفت و آمد شیعیان و دوستداران من قرار می دهد. به خدا قسم هرکس از شیعیان و دوستدارانم مرا زیارت کند یا به من سلام دهد، خداوند بخشش و رحمت خود را بر او واجب می کند و این به دلیل شفاعت ما اهل بیت است.»

و نیز حضرت امام محمد جواد علیه السلام فرمود:«هر کس قبر پدرم را در طوس زیارت کند، خداوند گناه آینده و گذشته اش را می آمرزد و در روز قیامت، در مقابل منبر رسول خدا برای او منبری می گذارند و او همچنان روی آن منبر است تا حساب مردم تمام شود و به هیچ وجه سختی حساب را نمی‌چشد.»
و نیز فرمود:«هر کس به زیارت پدرم برود و در راه، از باران یا سرما و گرما آزار ببیند، خداوند بدنش را بر آتش جهنم حرام می فرماید.»
و در روایت دیگری فرمود:«در بین دو کوه طوس زمینی است که از بهشت برداشته شده. هر کس در آن داخل شود در روز قیامت از آتش در امان است.»
منابع:
بحارالانوار، ج 49، ص 33 و 34، ح 10و 12 و 13.
از عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 257- 259
امالی صدوق، ص 119 - 121.
بحارالانوار، ج 49، ص 36، ح 20 و 22
بحارالانوار، ج 49، ص 37، ح 24.
از عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 256.

مراجعه شود به:
خبر حضرت رضا علیه السلام از شهادت خویش
معجزات حضرت رضا علیه السلام پس از رحلت


تعداد بازدید ها: 23651