تکودار ایلخان مغول


تکودار ایلخان

«683 - 681 ق / 1284 - 1282 م»

روی کار آمدن تکودار

ظاهراً اباقا خان پسرش ارغون را به جانشینی نامزد کرده بود، اما یاسای مغول، که سلطنت را حق شاهزادگان ارشد می‏دانست، ناچار نوبت را به تکودار برادر اباقا داد.

به همین دلیل وی در ربیع الاول 681 ق / ژوئن 1282 م رسماً به جای برادر بر تخت ایلخانی نشست. تکودار، که ظاهراً قبل از سلطنت مسیحی شده بود، مع هذا به مجرد جلوس، به اسلام روی آورد و پس از آن به سلطان احمد تکودار موسوم شد.

مشکلات داخلی تکودار

سلطان تازه مسلمان، سفیرانی را به دربار سلطان قلاتون در قاهره روانه کرد که به این وسیله مسلمان شدن خود را به مصریان و علمای بغداد اعلام کند.

از طرفی این واقعه موجب شعف و خرسندی مسلمین شد، چرا که مسلمان شدن ایلخان مغول خود شکست دیگری بر حیثیت مغول بود که بعد از واقعه عین جالوت اتفاق افتاد.

اما گرویدن خان مغول به اسلام، در میان بزرگان و شاهزادگان مغول که نسبت به این آیین تمایلی نشان نمی‏دادند، با سردی و ناخرسندی رو به رو شد.

سرکرده این مخالفان نیز ارغون پسر اباقا خان بود که تاج و تخت را حق خود می‏دانست و نه حق عموی غاصب خود.
از سوی دیگر او نسبت به دین بودا بسیار متعصب بود.

کشمکش و ستیز فرمانروایان و امیران مغول به سرکردگی ارغون، بر سراسر دوران کوتاه مدت حکومت تکودار سایه افکند به طوری که اجازه نداد گامهای دیگری در زمینه سیاست خارجی برداشته شود.

عاقبت نیز ارغون توانست اقداماتی بر ضد تکودار انجام دهد که او را وادار به ترک تخت و فرار نماید.
تا این که سرانجام مدتی پس از این واقعه، تکودار گرفتار و کشته شد «جمادی الاولی 683 ق / جولای 1284 م»
مدت فرمانروایی این ایلخان مسلمان تنها سه سال و سه ماه بود.


تعداد بازدید ها: 8092