تکنیک در بازی فوتبال


تکنیک

تکنیک در اصطلاح به نمایش فردی بازیکن گفته می شود و یک بازیکن با استفاده از اعضای بدنش ، حرکاتی را با توپ انجام می دهد که بازیکنان عادی قادر به انجام آن نیستند و به این بازیکن ، بازیکن تکنیکی گویند.

انجام حرکات تکنیکی نیازمند تمرینات مداوم و همچنین نبوغ و استعداد بازیکن دارد که بازیکنان برزیلی همچون رونالدو ، رونالدینیهو ، روبینیو و ... استاد حرکات تکنیک با توپ هستند .
حرکات تکنیکی با اعضای بدن به صورت های زیر انجام می گیرد :


لینک های مربوطه:

img/daneshnameh_up/3/32/37011.jpg


تعداد بازدید ها: 62556