توصیه پیامبر به دوستی با امام حسین علیه السلام


img/daneshnameh_up/e/e6/h4.jpg
یعلی بن مره نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:«حسین از من است و من از حسین‌ام. کسی که حسین را دوست بدارد خدا را دوست داشته است.»

ابی هریره نیز از پیامبر نقل می‌کند که چنین دعا می‌فرمود:«خدایا من حسین را دوست دارم. تو نیز او را و دوستان او را دوست بدار.» و این دعا را سه مرتبه تکرار می‌نمود.
و نیز می‌فرمود:«هر کس حسن و حسین را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر کسی با آنان دشمنی کند، با من دشمنی کرده است.»

براء بن عازب می‌گفت:
پیامبر خدا را دیدم که حسین علیه السلام را در آغوش گرفته بود و می‌فرمود:« خدایا من حسین را دوست دارم. تو نیز او را دوست بدار! »

منابع:
بحار الانوار، ج 43، ص 264، حدیث 17- امالی شیخ مفید.
بحار الانوار، ج 43، ص 264، حدیث 16- امالی مفید.
بحار الانوار، ج 43، ص 315، حدیث 73- فردوس الاخبار دیلمی.
بحار الانوار، ج 43، ص 271، حدیث 35- کامل الزیاره.

مراجعه شود به :
حمایت های همه جانبه پیامبر
پاداش محبت به حسنین علیهماالسلام
لقمه های پیامبر در دهان حضرت
محبوبترین خلق نزد خدا
عترت پیامبر
اشتیاق بهشت به خاندان پیامبر
محبت پیامبر اکرم به حسنین علیهم السلام
امر خداوند به دوستی حسنین
شیفتگی پیامبر به حسنین علیهماالسلام
عظمت امام حسین علیه السلام از زبان پیامبر اکرم


تعداد بازدید ها: 18450