توصیه مروان به قتل امام حسین علیه السلام


یزید نامه ای به ولید، حاکم مدینه، نوشت و دستور داد از امام حسین علیه السلام بیعت بگیرد و در صورتی که از بیعت سرباز زند، سرش را بزند و برای او بفرستد.
ولید شبانه مروان بن حکم را _ که پیش از او حاکم مدینه بود_ فرا خواند و مضمون نامه یزید را برایش گفت و با او به مشورت پرداخت. مروان که همواره کینه اهل بیت را در دل داشت، او را در اجرای فرمان یزید تشویق کرد.
اما فرمان یزید برای ولید بسیار سنگین و غیرممکن بود، بنابراین با امام مدارا کرد و امام جان سالم به‌در برد. چون این خبر به یزید رسید، بی‌درنگ ولید را از حکومت مدینه بر کنار کرد و مروان بن حکم را به جای او نشاند.

منابع:


مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 4981