توصیه امام سجاد علیه السلام به پرهیز از باطل گرایی


امام صادق علیه السلام فرمود:
در مدینه مرد دلقک بیکاری بود که مردم را با لودگی‌های خود می‌خنداند.
روزی امام سجاد علیه السلام با چند تن از غلامانش از جایی می‌گذشت. مرد دلقک جلو رفت و عبای امام را از دوش ایشان کشید. امام کمترین توجهی به او نفرمود و رد شد.
غلامانش به دنبال مرد رفتند، عبا را از او گرفتند و به امام دادند.
امام از آنها پرسید:« این مرد کیست؟»
گفتند:« دلقکی است که مردم را می‌خنداند.»
امام فرمود:« به او بگویید خداوند، روزی دارد که در آن، انسان‌های اهل بطالت، زیان می‌کنند. (انَّ لله یوماَ یخسر فیه المبطلون

از این ماجرا چنین نتیجه می‌شود که کسانی که با بطالت خو کرده‌اند و صرفاً مردم را با انواع کارهای مضحک می‌خندانند، در روز قیامت زیان خواهند کرد.

منابع:

  • بحارالانوار، ج 46، ص 68، حدیث 39 به نقل از امالی شیخ صدوق

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 2996