توزیع جغرافیایی زلزله


توزیع نواحی زلزله خیز در تمام سطح زمین یکنواخت نیست. بلکه در بعضی نقاط تعداد و شدت آنها خیلی زیاد است. و در نقاط دیگر نادر و شدت زلزله های حاصله نیز ناچیز است.

از جمله نواحی زلزله خیر می توان ایتالیا ، یونان ، ترکیه ، ایران ، قسمت شمالی هندوستان ، هندوچین ، نیوزلاند ، فیلیپین ، ژاپن ، حواشی شمالی و جنوبی آمریکا و آمریکای مرکزی را نام برد.
تصویر

به طور کلی می توان گفت که کمربند چین خورده حوالی مدیترانه و اقیانوس کبیر و یا به عبارت دیگر کمربند ساختمانهای تازه چین خورده ، نواحی زلزله خیز اصلی به شمار میروند.
در خارج از این دو منطقه ، گرچه زلزله نادر است ولی توزیع آن نیز تابع قوانین خاصی است.
مثلا ناحیه مرکزی اقیانوس اطلس ، ناحیه گریت لیکز در شرق آفریقا و قسمت شمالی استرالیا از نواحی زلزله خیزند.
یکی از نواحی زلزله خیز شدید ، کمربندی است که از کامچاتکا تا جزیره هوکائیدو (ژاپن) گسترش دارد.
عمق کانون های این منطقه به حدود 600 متر می رسد.


مهدیار نوید
مرجع : زمین شناسی عمومی - حسن مدنی ، سیروس شفیقی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر


تعداد بازدید ها: 12318