توزیع اشیا
این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد کامپیوتر رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب کامپیوتر مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


توزیع اشیاء

مقدمه

در بسیاری از مسائل شمارشی، می‌توان آنها را به شکلی به تعداد حالات توزیع اشیایی در ظرفهایی خاص تبدیل کرد. لذا داشتن حالات خاص مربوط به آن مفید می‌باشد.
نخستین حالات آن است که هم اشیاء هم ظرفها متفاوت باشد. که در این جا هم ممکن است شرط شود هیچ ظرفی خالی نماند یا ...
حالت مهم دیگر بررسی اشیاء مختلف در ظرفهای یکسان و سپس اشیاء یکسان در ظرفهای یکسان می‌باشد که به ترتیب به آنها خواهیم پرداخت.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0029.pdf

همچنین ببینید
تعداد بازدید ها: 7046