تمرینات بدنسازی


تمرینات بدنسازی


به خلاف تمرینات روزمره ، تمرینات بدنسازی اهمیت بنیادی دارد . این نوع تمرین جهت بازیابی آمادگی بدن بازیکن می باشد . بازیکنان معمولا بعد از یک دوره تعطیلی سنگین می شوند .
زمانی که فوتبالیست به تمرین بر می گردد ، گاهی پاهایش چابکی لازم را ندارد . بنابراین تمرینات بدنسازی نخست شامل یک جلسه آموزشی است که در آن اهداف باشگاه یادآوری و تذکر داده می شود . این تذکر در بازیکن انگیزه ایجاد می کند و در مورد انجام وظیفه اش به منظور بازیابی سریع آمادگی بدن به او آگاهی می دهد .
برای بدنسازی از دوی استقامت استفاده می شود ، زیرا وضعیت بدنی بازیکن را مشخص می کند . هنگام انجام دوی استقامت ، کسانی را که عقب می مانند سرزنش نکنید ، به عکس آنها را تشویق کنید و به شوخی بگویید ممکن است قبل از تمام شدن دو آنها تمرینات به پایان برسد .
این بدنسازی جمعی برای حیات تیم و موفقیت فردی بازیکنان اهمیت دارد.
فراموش نکنید که برای تمرینات بدنسازی تعداد زیادی توپ نیز بیاورید . تمام فوتبالیست های دنیا بعد از چند هفته تعطیلی تنها یک آرزو دارند : توپ زدن و مسابقه دادن . این آشنائی مجدد با توپ فقط در آخر جلسه تمرین باید انجام بگیرد . تمرینات بدنسازی باید نه دشوار باشد و نه آسان . از تمام بازیکنان بخواهید که خودشان را گرم کنند . عضلاتی که هنوز به فشار سنگین عادت نکرده اند ، مقاومت ندارند. هدف شما باید کم کردن سریع وزن های اضافی باشد .تعداد بازدید ها: 58314