تعیین افراد بهشتی و جهنمی بر فراز منبر


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:
روز قیامت منبری گذاشته می شود که همگان آن را می بینند. آن گاه مردی بر فراز آن می‌ایستد.
فرشته ای که در سمت راست او ایستاده، این گونه ندا می دهد:« ای مردم، این علی بن ابی طالب است و هر کس را که بخواهد، به بهشت وارد می‌کند.»
و فرشته ای که در سمت چپ او ایستاده، این گونه ندا می دهد:« ای مردم این علی بن ابی طالب، مالک آتش است. هر کس را که بخواهد، به جهنم می‌افکند.»

منابع:

  • بحارالانوار، ج39، ص198، ح10 ----- علل الشرایع

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 8203