تعویذ حسنین توسط پیامبر اکرم


شیخ کلینی در کافیاز امام صادق از امام علی نقل می‌کند که فرمود:
« روزی حسن و حسین از دوش پیامبر بالا رفتند. پیامبر فرمود:
« ای نور چشمانم! با کلمات تامه پروردگار و نامهای زیبای او از گزند حیوانات و شر هر چشم شور و حسد هر انسان حسودی محفوظ باشید.»
سپس به ما رو کرد و فرمود: « ابراهیم ، فرزندانش اسماعیل و اسحاق را این چنین تعویذ می‌کرد.»

ابن شهر آشوب در مناقب می‌گوید: در اکثر تفاسیر قرآن در تفسیر دو سوره معوذتین آمده است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم حسنین علیهما السلام را با این دو سوره تعویذ می‌فرمود و دلیل نامگذاری این دو سوره به « معوذتین » هم همین است.

منابع:
ج 43 ص 206 - ج 66 ص 282

مراجعه شود به:
امام حسن علیه السلام در زمان رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلّمتعداد بازدید ها: 7550