تعداد کشتگان سپاه عمر سعد در عاشورا


حجم تلفات سپاه عمر بن سعد بسیار زیاد بود. یاران امام حسین علیه السلام با وجود عده‌ی کم شان، آنان را تار و مار کردند و ضربات مهلکی بر آنان وارد آوردند، به گونه ای که بعضی از مورخان گفته‌اند: خانه‌ای در کوفه نبود، مگر آنکه از آن صدای نوحه و گریه بلند بود.
در بعضی از مقاتل، تعداد کشته های لشگر عمر بن سعد، هشت هزار و هشتاد نفر ذکر شده است.

با توجه به شجاعت و از خودگذشتگی امام علیه السلام و برادران و فرزندان و اصحابش ، این رقم مبالغه آمیز به نظر نمی‌رسد.
به عنوان نمونه، شخص امام حسین علیه السلام 1950 نفر به قتل رساند.
همچنین حضرت عباس بن علی علیه السلام وقتی یک تنه به سوی فرات حمله کرد، چهار هزار نفر از محافظان فرات را از هم گسیخت و تا قبل از رسیدن به فرات، هشتاد نفر را به خاک انداخت.
حضرت علی اکبر علیه السلام نیز با وجود جراحت و تشنگی، صد و بیست نفر، و به روایتی دویست نفر را به قتل رساند.
سایر خاندان و اصحاب امام حسین علیه السلام نیز همین گونه جنگیدند و سپاهیان یزید را شجاعانه به خاک و خون افکندند.

منابع:

  • قصه کربلا، ص 400.
  • حیاة الامام الحسین علیه السلام ،ج 3، ص 315.
  • مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 11.
  • مقتل الحسین مقرم، ص 268.
  • بحارالانوار، ج 45، ص 41.
  • نفس المهموم، ص 309.
  • مقتل الحسین مقرم، ص 259.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 27163