تضمین شده(در زمان مقرر


زمانبندی تضمین شده (Guaranteed scheduling)در یک سیستم با n پردازش که همه چیز یکسان فرض می‌شود, هر پردازش در سیستم عامل باید n واحد از زمان CPU را دریافت کند. در این الگوریتم در ابتدا و عده‌ای به هر پردازش در سیستم عامل در زمینه وقت CPU داده می‌شود و سپس سیستم سعی می‌کندبه وعده خود عمل کرده و به هر پردازش در سیستم عامل سهم لازم را بدهد . برای وفا کردن به این عهد,سیستم باید بداند که هر پردازش در سیستم عامل تاکنون چه زمانی ازCPU را در اختیار داشته و چه زمان دیگری از این نیاز باقی مانده است .

در این الگوریتم نسبت «زمان واقعاً استفاده شده » به«زمان نامی یا سهم CPU» باری هر پردازش در سیستم عامل محاسبه می‌گردد.مثلا نسبت 0.5 یعنی پردازش در سیستم عامل نیمی از سهم خود را دریافت کرده است و نسبت 2 یعنی پردازش در سیستم عامل دو برابر سهم خود را از زمان CPU استفاده کرده است.
در این الگوریتم ابتدا پردازشی اجراء می‌شود که کمترین نسبت فوق را دارد و این عمل تا هنگامی ادامه می‌یابد که این نسبت از نسبت نزدیکترین رقیب پردازش در سیستم عامل بزرگتر شود.


تعداد بازدید ها: 5520