تشابه مثلث هااین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد ریاضی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب ریاضی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


تشابه مثلثها

مثلثهای متشابهند، اگر و تنها اگر:
(توجه شود که اعداد مختلط در صفحه می‌باشند)

زیرا این تساوی نشان می‌دهد که:

یعنی نشان می‌دهد، نسبت دو ضلع متناظر در دو مثلث یکسان است و زاویه بین این دو ضلع در هر دو برابر است، پس دو مثلث متشابه خواهند بود.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/mathematics/content/pdf/0069.pdf
تعداد بازدید ها: 24206