تسلیم در برابر امام علیه السلام


امامان معصوم علیه السلام به دلیل بهره‌مندی از بالاترین مقامات معنوی و روحی، از بسیاری از موضوعات و حوادثی که مردم عادی اطلاع ندارند باخبرند. بنابراین، عقل حکم می‌‌کند که در برابر علم و دانش امامان تسلیم و گوش به فرمان باشیم. فرمانبرداری از امامان معصوم و گوش‌سپردن به سخنان و رهنمودهای آنان، سعادت و نیکبختی و رستگاری در دو دنیا را به همراه دارد.
امام باقر علیه السلام در روایتی، وظیفه‌های اصلی انسان‌ها را شناخت امامان و تسلیم در برابر آنان معین فرموده است.

منابع :
اصول کافی، کتاب الحجه،‌ باب التسلیم و فضل المسلمین،‌ ج 2،‌ ص 235، ج 1


تعداد بازدید ها: 5486